Побрзо Поправично Поефикасно

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Со намера да ја подигнеме свесноста кај широката јавност заедно со УСАИД го претставивме новиот закон за кривична постапка и придобивките од истиот.

Нашиот слоган за кампањата, “Побрзо. Поправично. Поефикасно” ги истакнува главните придобивки од измените во законот и неговите процеси. Од главната и  носечка идеа, развивме комуникациска платформа која ги користи сите комуникациски канали и овозможува најефикасно информирање и објаснување на широката јавност за најважните промени во начинот на функционирање на законот за кривична постапка.  Кампањата остана запаметена по ТВ рекламата која на директен, јасен но и забавен начин ги доближува до обичниот граѓанин клучните промени во законот. Останатите материјали, како печатените огласи, флаерите, брошурите, веб банерите уште повеќе ја дополнуваат целосната слика.