Глобален инвестициски самит за Македонија

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Вториот глобален инвестициски самит за Македонија ќе се случи во Охрид во октомври оваа година.

Откривање на можностите и унапредување на конкурентноста преку иновација и претприемништво е главната тема на самитот на кој претставници од македонската бизнис заедница, компаниите од дијаспората и другите заинтересирани меѓународни инвеститори ќе дискутираат на самитот.

McCANN Skopje е комуникациски партнер на Македонија 2025 и е одговорен за создавање на креативниот концепт за сите промотивни материјали за самитот.