100 години Пивара Скопје

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Беше вистинска чест и задоволство да бидеме партнери на Пивара Скопје во осмислувањето и реализацијата на историскиот настан по повод 100 години Пивара!
Наздравуваме заедно за следните 100 години и уште поголеми успеси!