Роса Школа за доење во Тетово

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Крајот на 2023 ја одбележавме со уште една успешно отворена Роса школа за доење во Тетово. McCann Skopje, освен целосното реновирање и опремување на школата за доење, успешно организираше прес-конференција во самите простории на Кличнкиот центар во Тетово. Горди сме што можеме и ние да придонесеме во Роса Школите за доење и Школите за родителство, кои од 2018 година досега, нудат поддршка за идните родители при справувањето со предизвиците што ги носат новите животни улоги.