„Скопско“, Пивара Скопје помеѓу 25 најдобри кампањи од шест земји од Југоисточна Европа.