Винарија Тиквеш, „Вински бон-тон“помеѓу 25 најдобри кампањи од шест земји од Југоисточна Европа.