Награда од жирито за креативност. “Check them” („Провери ги“), кампања против рак на тестиси, НВО Veritas Spiriti

Најдобро таргетирана кампања. “Check them” („Провери ги“), кампања против рак на тестиси, НВО Veritas Spiriti

Кампања во потесен избор во категорија. “Check them” („Провери ги“), кампања против рак на тестиси, НВО Veritas Spiriti