УМ Скопје ги објави резултатите на Вејв 6

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Универзал Медиа Скопје ги објави резултати од првото истражување на социјалните медиуми во Македонија

Истражувањето на УМ го охрабрува бизнисот за персонална комуникација со потрошувачите.

Вејв 6 ни покажува дека еден лајк е навистина значаен. Испитаниците од Македонија завршија добра работа одговарајќи на прашањата на Вејв 6. Нивните одговори ја збогатија експертизата на УМ давајќи одлична алатка која служи за креирање на стратегиите за дигитална комуникација на клиентите.

Вејв 6 беше интересна вест за македонските медиуми бидејќи е првото истражување на социјалните медиуми направено кај нас и чии резултати покажаат дека македонските корисници на социјалните медиуми ги следат светските трендови.