15 години добро кажана вистина во Македонија

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Како пионери во македонската рекламна индустрија, растеме и се развиваме заедно со пазарот и клиентите.

2012г. е годината во која McCann Skopje гордо одбележа 15 години работа во Македонија. Уште од нашите почетоци во 1997г., посветени сме да ја кажуваме вистината за нашите клиенти и нивните брендови, на наш начин, преку нашата работа, бескрајната креативност и посветеност. Резултатите покажуваат дека тоа го правиме добро.

Затоа, гледаме напред не само во следните 15 години, туку во следните генерации маркетери и нови компании кои ќе работат со McCann Skopje.