Креативноста е единствен начин да преживееме

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

На првиот WeCann Live панел во организација на I&F Grupa.креативните директори од нашите агенции McCann SkopjeMcCann BeogradMcCann StockholmMcCann од Адриатик и Нордискиот регион ги разменија своите размислувања за улогата на креативноста во корона времето кое го живееме. Секој од свој аспект и своја територија, ги искажаа своите ставови и одговорија на прашањето
што значи тоа за конкретниот пазар и кои се трендовите во нашата индустрија што ќе следат.